Kde koupite

Rady,
pokyny
návody

Vítejte na stránkách Tefal Clipso


Prostudujte pečlivě všechna doporučení a postupujte podle “Návodu k obsluze”.
• Stejně jako u jiných spotřebičů, určených k přípravě potravin, na hrnec pečlivě dohlížejte, jestliže jej používáte v blízkosti dětí.
• Hrnec nevkládejte do rozpálené trouby.
• Je-li hrnec pod tlakem, přemisťujte jej s maximální opatrností. Nedotýkejte se horkých stěn. Hrnec držte za ucha na nádobě. V případě potřeby použijte rukavice. K přenášení tlakového hrnce nikdy nepoužívejte držadlo na poklici.
• Tlakový hrnec používejte pouze za účelem, k němuž je určen.
• Tlakový hrnec vaří pod tlakem. Nesprávné použití může způsobit opařeniny. Než začnete vařit, zkontrolujte, zda je hrnec správně zavřen.
• Nikdy hrnec neotevírejte násilím. Zkontrolujte, zda tlak uvnitř nádoby poklesl.
• Nikdy nepoužívejte hrnec bez tekutiny, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození výrobku.
• Použijte kompatibilní zdroj(e) tepelné energie.
• Hrnec naplňte maximálně do 2/3 od okraje.
• Připravujete-li potraviny, které během vaření bobtnají, jako například rýže, sušená zelenina nebo kompoty, naplňte hrnec maximálně do poloviny výšky nádoby.
• Po uvaření mas, která mají na povrchu kůži, jež se může vlivem tlaku nafouknout (např. hovězí jazyk), maso nepropichujte, dokud je na povrchu nafouknuté, jinak hrozí nebezpečí popálení nebo opaření. Maso propíchejte, než je začnete vařit.
• Připravujete-li kašovité potraviny (drcený hrách, rebarboru, pod.), hrncem před otevřením lehce zatřepejte, aby potraviny nevystříkly ven.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou ventily a odvod par ucpané.
• Tlakový hrnec nikdy nepoužívejte ke smažení na oleji pod tlakem.
• Neprovádějte na bezpečnostních systémech zásahy nad rámec běžné údržby a mytí, zvláště pak nikdy neotvírejte ovládací modul.
• Každý rok vyměňte těsnění poklice.
• Používejte pouze původní díly od společnosti TEFAL, které odpovídají Vašemu modelu.
• Tlakový hrnec nepoužívejte ke skladování kyselých a slaných pokrmů před a po přípravě.
• Alkoholové výpary jsou vznětlivé. Před nasazením víka nechte asi 2 minuty povařit. Při přípravě podle receptů s použitím alkoholu dávejte na přístroj pozor.
• Před otevřením tlakového hrnce se ujistěte, že ventil je v poloze pro uvolnění tlaku.
• Tlakový hrnec se sklopenými rukojeťmi* nikdy nepokládejte na tepelný zdroj.

Nedaří-li se Vám uzavřít poklici: Než nasadíte poklici na nádobu tlakového hrnce, zkontrolujte, zda jsou čelisti dobře roztaženy. ■ Zkontrolujte, zda je těsnění správně nasazené.

Jestliže došlo k zahřátí tlakového hrnce bez obsahu tekutiny: Nechte svůj tlakový hrnec zkontrolovat ve schváleném servisním středisku TEFAL.

Hodnota na ukazateli tlaku nestoupá: Tento jev je naprosto běžný během prvních minut. Jestliže tento jev přetrvává, zkontrolujte: Zda je zdroj tepelné energie dostatečně silný, jestliže tomu tak není, zesilte jej. Zda je v nádobě dostatečné množství tekutiny. Zda nastavení tlaku není nastaveno na vypouštění páry. Zda je hrnec dobře uzavřen. Upínače musejí přiléhat k okraji víka. Správná poloha těsnění víka. Čistota a dobrý stav těsnění, v případě potřeby jej vyměňte. Zkontrolujte čistotu a pohyblivost indikátoru tlaku.

Na ukazateli přítomnosti páry stoupl tlak, avšak během vaření z otvoru odvádění páry nic neuniká: Nastavte nastavení tlaku na vypouštění. Jestliže pára neuniká, postavte tlakový hrnec pod proud studené vody, nechejte v něm klesnout tlak, potom vyčistěte funkční ventil a odvod páry. Uniká-li pára, přičemž ještě není dosaženo požadované hladiny tlaku: nastavte nastavení tlaku do původní polohy.
Uniká-li kolem ovládacího modulu pára, zkontrolujte: Zda je ovládací modul dostatečně utažen. Stav a správné nasazení těsnění funkčního a bezpečnostního ventilu.

Uniká-li kolem poklice pára, zkontrolujte: Zda je poklice dobře uzavřena. Nasazení těsnění poklice. Čistotu a stav těsnění, v případě potřeby je vyměňte. Čistotu poklice, bezpečnostního ventilu a funkčního ventilu. Stav horního okraje nádoby.