Kde koupite

Vyzkoušejte si

Tefal Clipso u Vás doma
po dobu 90 dní a bez rizika

Výrobky značky TEFAL plně odpovídají náročným požadavkům na moderní vaření a bezpečnost. V případě, že výrobek, i přes vynikající kvalitu, nebude odpovídat Vašim představám, vrátíme Vám celou částku, kterou jste za něj zaplatili.

JAK POSTUPOVAT PRO VRÁCENÍ PENĚZ?

Zašlete nám kompletní nepoškozený výrobek v původním balení a s originálem účtenky nejpozději do 90 kalendářních dní po zakoupení na adresu:

Groupe SEB ČR
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

Zásilku řádně označte názvem akce ‘Záruka vrácení peněz’. Nezapomeňte připojit Vaši adresu, číslo bankovního účtu a důvod Vaší nespokojenosti.
Akce je platná pouze na území České republiky pro tlakové hrnce Tefal řady Clipso+, Clipso+ Precision, Clipso Essential zakoupené v období od 1. března 2016 do 31. ledna 2017. Peníze Vám budou zaslány zpět na Vámi uvedený bankovní účet do 30 dní po obdržení Vaší zásilky a pouze v případě splnění všech výše uvedených podmínek. Pokud byl součástí nákupu výrobku nějaký dárek, musí být společně s výrobkem vrácen i tento dárek.
Společnost Groupe SEB nenese odpovědnost za nedoručené či ztracené zásilky Potvrzení o odeslání výrobku není považováno za jeho doručení.
Zaměstnanci společnosti, obchodní partneři a jejich rodinní příslušníci se akce nemohou zúčastnit. Nabídka platí pouze pro jednu osobu a jeden zakoupený výrobek. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Výrobky nelze vrátit přímo v místě prodeje a nelze nárokovat vrácení vyšší částky, než která je vyznačena na originále účtenky. Společnost Groupe SEB si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené na účtence a v případě, že částka na ni vyznačená výrazně překračuje doporučenou prodejní cenu, vrátit zpět pouze částku ve výši doporučené prodejní ceny.
Vrácením výrobku a zasláním originální účtenky na shora uvedenou adresu organizátora se odesílatel stává „účastníkem“ akce. Každý účastník souhlasí, aby jím poskytnuté údaje (jméno, příjmení, adresa) organizátor uchovával a svou účastí v akci v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., „o ochraně osobních údajů“, uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním těchto údajů. Souhlas uděluje ke zpracování údajů v rozsahu, v jakém je zaslal organizátorovi. Souhlas uděluje k účelu zpracování těchto údajů, pro vyhodnocení akce a dalšího marketingového zpracování, např. zasílání informací o výrobcích a akcích organizátora, na neomezenou dobu s tím, že tento souhlas je oprávněn kdykoli písemně odvolat. Zároveň souhlasí s tím, aby organizátor zmocnil ke zpracování údajů účastníka třetí osobu. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.
Organizátorem akce je společnost Groupe SEB ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, IČO: 45280789. Tel.: 222 317 127, v pracovní dny od 10 do 16 hod. E-mail: czinfo@groupeseb.com. Více informací na www.tefal-clipso.cz