Kde koupite
5
Bezpečnostních
pojistek

Pracovní ventil

Reguluje nízký a vysoký tlak a upouští přebytečnou páru.

Bezpečné otvírání

Jakmile stoupne tlak uvnitř hrnce, už ho nejde otevřít.

Bezpečné zavírání

Pokud není poklice správně nasazena, hrnec se nenatlakuje.

Bezpečnostní ventil

Pokud by selhal pracovní ventil, bezpečnostní ventil upustí přebytečnou páru

Těsnění

Pokud by selhaly oba ventily, což je velmi nepravděpodobné, tlak v hrnci vytlačí tesnění poklice a přebytečná pára unikne otvorem mezi poklicí a hrncem.